[D.I.Y Drone #1] มาลองสร้างโดรนกันมั๊ย

Drone ถ้าแปลตามดิกชันนารี ก็คือเสียงหึ่งๆ  ก็เรียกตามเสียงใบพัดที่มันหมุนนั่นล่ะครับ ใบพัดโดรนมีตั้งแต่ 4,6,8,10 ใบหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ะออกแบบให้อลังการ แต่ต้องสมมาตรกัน ส่วนโปรเจ็คนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้เรื่องโดรนเราจะทำแบบ 4 ใบพัด อาจเรียกว่า Quadcopter (คอปเตอร์สี่ใบพัด) ก็ได้ครับ การที่มันจะบินอยู่นิ่งๆ ไม่แกว่ง ก็มาจากทฤษฏีง่ายๆที่ว่า เวลามอเตอร์หมุน มันจะเกิดแรง ฉนั้นมอเตอร์แต่ละตัวต้องหมุนสวนทางกัน เพื่อให้แรงที่เกิดมันหักล้างกัน เด่วมาต่อ….     Advertisements

มาลองปลูกผักในอาคารกันครับ :: D.I.Y. Indoor farming

เล่าสู่กันฟัง…D.I.Y. Indoor farming ปกติพืชใช้แสงธรรมชาติ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะมีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 400-700 นาโนเมตร ช่วงคลื่นที่พืชใช้ หลักๆคือ แสงสีน้ำเงิน (450 nm) และแสงสีแดง (650 nm)  นอกจากนั้นอาจใช้ช่วงคลื่นอื่นอีกเล็กน้อยในการพัฒนาส่วนต่างๆ สีน้ำเงิน = ใบจะสมบูรณ์ สวยงาม สีเขียว = ต้นไม้จะเติบโต สูง สีแดง = ให้ผล ให้ดอก ส่วนงาน D.I.Y. ใช้ หลอดฟลูโอเรสเซนต์ ธรรมดา หาใช่ Grow Light ที่ขายเฉพาะ ซึ่งหลอดฟลูโอเรสเซนต์ จะปล่อยช่วงคลื่น มาเท่าไหร่ ก็ขึ้นกับสารเรืองแสงที่อยู่ในหลอด แต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากัน ผลที่ได้ …เรื่องใบ แตกใบเยอะ ทรงสวยงาม …แต่ไม่ค่อยโต (สงสัยหลอดยี่ห้อนี้ แสงสีเขียวน้อย) ส่วน Grow Light ที่ขายๆ กันอยู่…