แกะกล่อง EspressoLite V2 :: unboxing

Made by Singapore. Design & Developed by Thailand. Manufactured by Malaysia. Dev. board สำหรับพัฒนางาน IoT อีกตัวหนึ่งทีน่าสนใจ ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทยนี่ล่ะ ใช้เป็น Learning Kit ก็น่าจะเหมาะ …เด่วมาต่อ Advertisements