คร่าวๆนะ

1. ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า จะได้หมายเลขผู้นำเข้า (ใช้ได้ตลอดชีพ)

2. ขอทำบัตรผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า (บัตรหมดอายุทุก 2ปี)

3. สั่งมากี่เครื่องก็ต้องจดทะเบียนหมด เตรียม invoice และ รายละเอียดเครื่องไปด้วย

4. ได้เอกสารอันหนึ่ง เอาไปดำเนินพิธีศุลกากร เพื่อเอาของออก

ปล.
…ทุกอย่างจบใน 1-2 ชั่วโมง ณ กรมการค้าต่างประเทศ
…ค่าธรรมเนียม 200 บาท
…เป็นระเบียบใหม่ ที่เกิดจากประกาศกระทรวงเมื่อปี2559  หลายอย่างเลยพอจะผ่อนปรนได้
…ทุกสิ้นเดือน มิ.ย และ ธ.ค ของทุกปี ต้องส่งรายงานการครอบครองไปยังกรมด้วย (แบบฟอร์มอยู่ในเว็บกรม http://reg-users.dft.go.th)